Voortgezette Opleiding Visagie

De Voortgezette Opleiding Visagie is voor mensen die zich verder willen specialiseren in het vak visagie.

De duur van de opleiding is 20 lessen van ieder een dagdeel. Tijdens deze cursus wordt een professionele fotomap aangelegd. De opleiding wordt afgesloten met aan vakdiploma.

(In sommige gevallen is het mogelijk de vakopleiding visagie vergoed te krijgen door de overheid. Vraag ernaar bij de desbetreffende instanties voor werk en inkomen.)

Bekijk foto’s

Neem contact op